Önkéntesség személyre szabva
a Szent Lőrinc Gondozóotthonban

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Szent Lőrinc Gondozóotthon közel 49 millió forint összköltségben vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt a 18-22 éves fiatalok számára középiskolai tanulmányaikat követően minimum fél évig, maximum egy évig az önkéntességen és társadalmi szolgálaton keresztül tapasztalatgyűjtést, tanulási lehetőséget biztosít a tudatos pályaválasztás megalapozása érdekében. 

 

A feladatkörök a szociális területen biztosítanak tapasztalatot az önkéntes segítőknek, akik az itt tartózkodásuk alatt betekintést nyerhetnek az intézményben folyó egészségügyi és szociális munkába. Az önkéntesek olyan feladatokat látnak el, mint például az étkezésben való segítségnyújtás, beszélgetés a nehezen mozgó, vagy ágyhoz kötött lakókkal, az idősek orvoshoz kísérése, bevásárlás, de szervezési és adminisztrációs feladatokban is részt vesznek.

A fejlesztés lehetőséget teremt a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejezett fiatalok részére az életpálya építéshez elengedhetetlen tapasztalatszerzésre. Lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok egy éven keresztül felelősségteljesen átgondolhassák pályaválasztási terveiket. A fiatalok ezáltal bekapcsolódhatnak egy szociális feladatot ellátó szervezet napi munkájába. A projekt keretében bevonásra kerülő fiatalok munkája felbecsülhetetlen társadalmi hasznot jelent majd, amely személyes szinten is fontos lesz számukra az életpálya építésük során.

A projekt megvalósítása során a bevont fiatal önkéntesek olyan tudásra, ismeretekre és készségekre tehetnek szert, amelyeket a későbbiekben a munka világában is hasznát veszik. Az önkénteseknek a program során lehetőségük lesz „B” kategóriás jogosítványt vagy angol/német nyelvű alap vagy középhaladó nyelvtanfolyamot elvégezni díjmentesen.

A projekt keretében szakmai tanácsadók segítik a fiatalok szakmai fejlődését, pályaorientációját, valamint segítséget nyújtanak a fiataloknak abban, hogy a projekt végére kialakuljon a jövőképük és öngondoskodásra, tudatos életvitelre alkalmassá váljanak.

Kedvezményezett neve:
Szent Lőrinc Gondozóotthon

Konzorciumi partner:
Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Projekt azonosítószáma:
EFOP-1.3.8-17-2017-00020

Projekt címe:
Önkéntesség személyre szabva
a Szent Lőrinc Gondozóotthonban

A projekt tervezett befejezése:
2020.12.31.

Támogatás összege:
48.888.315,- Ft

Támogatás mértéke:
100%

Tájékoztató önkénteseknek

JELENTKEZÉS